PCS spol. s r. o

Skupina PCS sdružuje několik českých firem podnikajících v řadě oblastí high-technology.

Zakládající firmou je PCS spol. s r.o., která slaví již 29 let úspěšné činnosti na českém a slovenském trhu. Soustřeďuje se na oblast bezpečnosti a speciálních technologií, kde spolupracuje s řadou zahraničních dodavatelů, jejichž společným jmenovatelem je nejvyšší kvalita.
V roce 2010 jsme úspěšně zavedli systém řízení kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2008  (dnes ISO 9001:2015) a v červenci roku 2013 jsme úspěšně prošli procesem recertifikace. Politika kvality společnosti PCS spol. s r.o. je k nahlédnutí v dokumentu, který najdete zde.

V červenci roku 2013 jsme zavedli systém řízení bezpečnosti informací dle normy ČSN EN ISO 27001. Politika bezpečnosti informací PCS spol. s r.o. je k nahlédnutí v dokumentu, který najdete zde.

Protože se neustále snažíme zlepšovat kvalitu námi poskytovaných služeb, rádi bychom Vás požádali o vyjádření názoru prostřednictvím níže uvedeného dotazníku. Naše společnost používá tento dotazník jako nástroj k zjišťování přání a názorů svých zákazníků.

 

Dokumentace ISO k prohlédnutí

 

       

       

Používáte zastaralý prohlížeč
Internet Explorer

Webové stránky nemusí fungovat správně!

Stáhněte si prosím aktuální prohlížeč
Microsoft Edge nebo Google Chrome